03 May
03May

بازار آهن هفته گذشته را بی هیچ  بحرانی و در آسایش کامل طی کرد به صورتیکه که در تمامی محصولات تولیدی کارخانه ها شاهد هیچ جریان رشدی ناگهانی نبوده و بازار ثابت بوده و گاهی با کاهش روبه رو بوده است.

 از این جهت در بنگاه های فعال بازار در طول چند روز قبل محصولات ذوبی تیرآهن و میلگرد جریان افت نرخ و در حیطه انواع ورق (ورق سیاه، گالوانیزه و رنگی) با کمی افت روبه رو بوده ایم اما جریان مسلط روز اخیر که توقع می رود امروز نیز ادامه یابد در محصولات گوناگون به تعبیر زیر می باشد.

نرخ در بیشتر کارخانه‌های میلگرد، در مقایسه به روز قبل خود ثابت اعلام شد؛ حتی در تولیدات بعضی کارخانه های به نام این صنعت مانند ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد در  بنگاه درمقایسه به روز قبل ۵۰ الی ۱۰۰ تومان و در کارخانه نیز به نسبت نرخ ها با روز گذشته خود ۴۰ الی ۱۰۰ تومان افت کرد. 

در حیطه تیرآهن های تولیدی کارخانه ذوب آهن نیز در بنگاه درمقابل روز قبل ۵ الی ۷۰ هزار تومان و در کارخانه در مقایسه به روز قبل ۲۰ الی ۱۳۰ تومان نزول را تجربه کردیم.

در طول بازرسی های به انجام شده در قسمت ورق تولیداتی مانند (سیاه، گالوانیزه و رنگی) در مقابل روز قبل ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان افت، ورق کاویان ۳۰۰ تومان افت و قیمت ورق اکسین و روغنی، ثابت اعلام گردید.
در قیمت اعلامی بیشتر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، پروفیل زد و انواع لوله (داربستی، صنعتی ، مبلی و گازی) در مقایسه به روز قبل تغییری را شاهد نبودیم.

لیست قیمت ورق در اصفهان تهران و سراسر کشور البته این جریان در قیمت (نبشی، ناودانی، سپری) و محصولات مفتولی (مفتول سیاه)  نیز در مقایسه به روز قبل ثابت اعلام شد. این وضعیت بیانگر این است که تلاطم های بازار بورس همچنان به بازار آهن و نرخ گذاری آن ورود پیدا نکرده است.


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING