08 Jun
08Jun

براساس بررسی های بخش خبر آهن آپ ،بازار فولاد سال‌ هاست که به یک بازار چموش معروف شده یعنی رویه همگانی تغییر نرخ ‌ها بشدت و بعضی وقتها سریع است و بیشتر از همه چیز توانایی پیش‌ بینی این بازار بخصوص در زمان کوتاه سخت بوده و همینطور ماه‌ هاست که با آسایش نرخی در تناقض سختی قرار داشته است.

 همه این دشواری ها را در مجاور تغییر نرخ آزاد و نیمایی ارز یا نوسان نرخ ‌های جهانی و حجم گیرایی و توانایی صادرات را اگر با هم بحساب بیاوریم آن موقع وجهه واقعی بازار فولاد شایسته وصف است.


 تمام این موردها مستقیماً بر تغییر نرخ ها تأثیر می گذارد و اگر بخواهیم به جای جست و جو تمام این موردها با یک نشانه معلوم یعنی اجرای نرخ امری به مدیریت بازار توجه کنیم، سبب بی میلی بازار خواهیم شد. 

به همین دلیل اگر بازار تمایل به افت قیمت داشته باشد، عقب نشینی بزرگی را در میزان درخواست نظاره خواهیم کرد و همینطور هر اندازه افزایش قیمت ‌ها ، با باریک بینی درستی مورد عنایت قرار می‌گیرد. 

این حالت در موقعیتی عملی می باشد که آزاد شدن بازار از بند قیمت گذاری امری به افزایش آشکار قیمت در هفته های آینده اجرا شود.

 این حقیقت ‌ها را می‌توان زیر ساخت اساسی در بازار فولاد به حساب آورد و در موقعیتی که قیمت شمش در بورس کالا پس از رکوردهای نرخ قبلی و به یاری افزایش توزیع ها به سوی افت قیمت معطوف شده گمان دوام این کاهش نرخ هم می باشد.

 احتمالا اصلی ترین نکته این افت نرخ ها را بشود خلع سلاح تصمیم‌ ساز بازار و بدون تأثیر شدن نرخ گذاری امری به حساب آورد، آن‌هم در شرایطی که راه کلی در بازار فولاد به سوی تضاد حقیقی سنجیده توزیع و درخواست حرکت می‌کند.

 منظور از موردهای گفته شده این نیست که سیرهمگانی نرخ ها در بازار آزاد با فرود آمدن قیمت همراه شده و نرخ ها به قیمت های سال ۹۷ بر می‌گردد؛ اما اگر رویه کلی بازار از یک راه معین و آزاد بهره مند باشد دلواپسی های زیادی وجود ندارد.

ناکامی دلالان در بازار میلگرد

 

منتشر شده در سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۴ 

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING