15 Jan
15Jan

به گزارش آهن آپ، وضعیت بازار میلگرد آجدار در روزهای گذشته طوری شده که قیمت های محتلفی در آن شنیده می شود. اینک قیمت آهن قراضه در بازارهای داخلی حدود 3500 تا 4000 تومان می‌باشد. بعلاوه، به خاطر محدودیت‌های موجود در دستیابی به آهن اسفنجی از سوی بخش نورد، قیمت شمش القایی در حدود 4500 تا 4550 تومان همگام با الباقی مالیات است. تجارب بیان کننده این است که بازار داخلی از روندها و وضعیت سیاسی در کنار افت و خیزهای ارزی تأثیر می گیرد. بعلاوه، نرخ ها جز موضوعات سنجیده و فنی با سطوحی مانند کف یا سقف قیمت هیجانی روبرو می شود. در روزهای قبل، بازار برای هر کیلو آهن نرخی میانگین 4900 را تجربه کرد. با وجود این، به خاطر تب و تاب های ایجاد شده در یکی یا دو ماه گذشته، بازارآهن به بالاترین حد رقابتی پرشور گرفتار شده و با سراشیبی شدید با درخواست های اضافی روبرو شده است. علی الرغم این وضعیت، توقع رسیدن بازار به سطح پر تلاطم نرخ ها بعید نیست. با وجود این، به خاطر اینکه سقف پرشور بازار هرگز مورد اطمینان نبوده، سطح پرتلاطم هم با دقت به اطلاعات اساسی تأثیر گذار بر بازار، پایدار نمی‌باشد.  قیمت روز لوله را ازاین لینک دنبال کنید.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING