طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ، چهدر سال گذشته و چه در برنامه‌ریزی‌های تولیدی صورت گرفته در سال کنونی ، صنعت فولادی از وضعیت خوبی بهره مند یوده است.به همین خاطر می شود امید داشت که روزهایی بهتر در این صنعت در راه است..داده ها بیانگر این است که رشد ۱۱.۷ درصدی تولید در مجتمع فولاد سبا در کنار برنامه‌ریزی برای تولید بالاتر از ۶.۶ میلیون تن تختال که در دستور کار بخش فولادسازی و ریخته‌گری پیاپی فولاد مبارکه در سال کنونی قرار گرفته یکی از این امیدواری‌ها به حساب می آید..

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING