طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ، بازار آهن در این ایام متأثر از شرایط هیجانی برگرفته از ناگهانی بودن رویدادهای سیاسی می باشد.علیرغم که برای همه واضح است که بازار بورس کالا علت اصلی افت و خیزها و تغییرات بازار فرآورده های فولادی می باشد. مردم باز هم نباید متأثر از تغییرات و کم شدن پر شور نرخ ها، خریدها کنند.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING