براساس بررسی های بخش خبر آهن آپ،در امتداد مشکلات بازار فولاد، بازار آهن و فولاد در این روزها رویه ی عقلانی و صحیحی را دنبال نمی کند . در پی برگزاری نشست پر اهمیت دیروز در وزارت صمت( وزارت صنعت، معدن و تجارت) با حضور فولادسازان بزرگ، تمام توجه ها به طرف تصمیم های اساسی در این جلسه متمایل شده بود.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING