طبق بررسی بخش خبر آهن آپ،تولید کنندگان ورق فولادی باید برتری را در برنامه خود به تهیه احتیاج بازار داخلی دهند و پس از آن نگرش صادراتی داشته باشند.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING