طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ،شرکت های فولادی،هیچ نوع افتی در تولید نداشته اند و تولید،طبق برنامه هایی که از پیش تعیین شده بود به کار خود ادامه می دهد. با وجود افت نرخ های جهانی و تأثیر بد کرونا بر درخواست های فرآورده های فولادی،ولی بیشتر سهم های فولادی مورد استقبال بازار قرار گرفته و سودمند داد و ستد می شوند.

Read More  

مجید محمودی کارشناس فولاد : گران شدن نرخ بنزین تاثیری روی نرخ محصولات فولادی نخواهد داشت، چراکه حمل‌ونقل محصولات فولادی به صورت معمول ریلی و جاده‌ای انجام می‌گیرد و سوخت ماشین‌های سنگین نیز گازوئیلی است از این رو افزایش نرخ بنزین تاثیری روی نرخ حمل‌ونقل محصولات فولادی به همراه نخواهد داشت. اگر نرخ گازوئیل گران می‌شد روی نرخ تمام کالاها تاثیرگذار می‌بود.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING