12 Apr
12Apr

طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ،شرکت های فولادی،هیچ نوع افتی در تولید نداشته اند و تولید،طبق برنامه هایی که از پیش تعیین شده بود به کار خود ادامه می دهد. با وجود افت نرخ های جهانی و تأثیر بد کرونا بر درخواست های فرآورده های فولادی،ولی بیشتر سهم های فولادی مورد استقبال بازار قرار گرفته و سودمند داد و ستد می شوند.

نادر سلیمانی یکی از اعضای هیات مدیره انجمن فولاد درمورد پیش بینی شرایط فولاد فرمود:گرچه شرکت های فولادی به خاطر سودآوری که داشتند در حال حاضر متأثر از مشکلات کرونا دلواپس می باشندو این منطقی است؛اما اگر کرونا تا یک مدت دیگر تحت کنترل قرار گیرد،شرکت های فولادی قادر خواهند بود افت سودآوری این چند وقت را در ماه هایی که از سال99 باقی می ماند را تلافی کنند. همچنین وی بیان کرد:درخواست داخلی فرآورده های فولادی،با آغاز فعالیت های اقتصادی به روال عادی برمی گردد،افزون بر این که نرخ های داخلی،خیلی افت نداشته،اما صادرات فرآورده های فولادی از مشکلات کرونا تأثیر گرفته است،افت قابل توجهی داشته و امید است که با مهار کردن کرونا،صادرات هم به روال عادی برگردد.

قیمت نبشی خوبترین خبر صنعت فولاد این می باشد که شرکت های فولادی،هیچ افتی در تولید نداشته و تولید،همانگونه که قبلاً برنامه ریزی شده بود در حال انجام است.فرآورده های تولیدی که انبار شده پس از مهار کرونا،می توانند با شروع مجدد صادرات،مسائل این چند وقت را تلافی کنند.

 منبع

برچسبها:آهن آپ فرآورده های فولادی

منتشر شده در یکشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۳۸

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING